Neden Türkiye?

Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir. 2017 yılı itibarıyla Türkiye dünyanın 17., Avrupa’nın ise 6. Büyük ekonomisidir.

Yatırımlar için oldukça elverişli demografik yapısı, genç nüfusu ve yeni ekonomi için gereken faaliyetlere açılan alanlarıyla oldukça büyük bir pazar olan Türkiye, içinden geçmekte olduğu dengelenme sürecine karşın, 2019 yılında da pozitif büyüme performansını sürdürecektir. 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 büyüyen Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyerek güçlü büyüme performansını sürdürmüştür. Türkiye ekonomisi 2017 yılında %7,4’lik büyüme performansı sergilemiştir.

 • Kişi başına gayri safi yurt içi hasıla, 2017 yılında, 2002 yılına göre 3 katına çıkarak 3.581 dolardan 10.602 dolara yükselmiştir.
 • Satınalma Gücü Paritesine (SGP) göre ise 2017’de kişi başına gayri safi yurt içi hasıla, 27.092 dolara yükselmiştir.
 • Türkiye’nin AB tanımlı borç oranı 2017 yılında, Maastricht kriteri olan %60’ın oldukça altında, %28,3 olarak gerçekleşmiş ve Türkiye 25 AB üyesinden daha iyi performans sergilemiştir.

 • GSYH 2018 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3 oranında daralmış, yıllık GSYH büyüme hızı yüzde 2,6 olarak gerçekleşmiştir.
 • 2018 yılı ile birlikte yıllık bazda Türkiye ekonomisi kesintisiz olarak 9 yıldır büyümeyi sürdürmüştür.
 • Fert başına milli gelir 2018 yılında YEP’teki hedeflerin 247 dolar üzerinde gerçekleşerek 9.632 dolar olmuştur.
 • 2018 yılının tamamında tarım, sanayi ve hizmetler ana sektörleri katma değerlerinin tümünde reel artış kaydedilmiştir.
 • 2018 yılının ilk yarısında yurtiçi talep kaynaklı bir büyüme gözlenmekteyken ikinci yarıda öngörülen dengelenmenin neticesinde net mal ve hizmet ihracatı ekonomik büyümenin itici gücünü oluşturmuştur.

Mart 2019’da Türkiye dış ticaretinin milli gelire oranı yüzde 50’yi bulmuştur.

Türkiye’de Yatırım Yapmak İçin 10 Neden

1. Başarılı Ekonomi

 • Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2017 yılında üç kattan fazla artarak 851 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK)
 • 2002 ve 2017 yılları arasında %335 artışla 157 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK)

2. Nüfus

 • 82 milyon 3 bin 882 kişi (Aralık 2018)
 • AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus (Eurostat)

3. Nitelikli ve Rekabetçi İş Gücü

 • 31,6 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel (2017, TÜİK)
 • 183’ten fazla üniversiteden yılda 800.000’i aşkın mezun (2017, YÖK)

4. Yeniliklere Açık Yatırım Ortamı

 • Ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2018)
 • 2017 yılında yaklaşık 58.400 yabancı sermayeli şirket (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2018)

5. Altyapı

 • Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı
 • Gelişmiş ve düşük maliyetli deniz ulaşımı
 • Orta ve Doğu Avrupa’ya demiryolu ile ulaşım
 • Çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat

6. Merkezi Konum

 • Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,7 milyar müşteriye kolay erişim

7. Avrupa ile Enerji Koridoru

 • Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi
 • Dünyadaki birincil enerji rezervlerinin %70’ten fazlası Türkiye’ye yakın konumdadır.

8. Düşük Vergiler ve Teşvik Olanakları

 • %33’ten %22’ye düşen Kurumlar Vergisi
 • Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi
 • Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler

9. AB ile Gümrük Birliği

 • AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 21 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (Ticaret Bakanlığı)

10. Büyük İç Pazar

 • 2002-2017 arasında 0,1 milyondan 69 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK, TÜİK)
 • 2002-2017 arasında 23 milyondan 78 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı TÜİK)
 • 2002-2017 arasında 16 milyondan 62,5 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı (Bankalararası Kart Merkezi)
 • 2002-2017 arasında 33 milyondan 193 milyona yükselen hava yolu yolcusu (TÜİK)
 • 2002-2017 arasında 13 milyondan 38 milyona ulaşan yabancı turist sayısı (TÜİK)